Featured

MAREUNROL’S

MAREUNROL’S

Grāmatā apkopota MAREUNROL’S laikposmā no 2005. līdz 2019. gadam radīto septiņpadsmit..

55.00€

MAREUNROL'S

MAREUNROL'S

The book contains the essence of seventeen collections created by Latvian fashion duo MARE..

55.00€

Arterritory Conversations with Collectors No 6

Arterritory Conversations with Collectors No 6

Valeria Napoleone, Stefan von Bartha, Leopold Weinberg, Han Nefkens, Aeneas Bastian, Artemy Troits..

12.00€

Arterritory Sarunas ar Kolekcionāriem Nr. 6

Arterritory Sarunas ar Kolekcionāriem Nr. 6

Valērija Napoleone, Stefans fon Barta, Leopolds Veinbergs, Hans Nefkenss, Eneass Bastians, Art..

12.00€

Arterritory Conversations No 7

Arterritory Conversations No 7

It is important to us to ask our interlocutor the best-aimed question. One that would help them rev..

12.00€

Arterritory Sarunas Nr. 7

Arterritory Sarunas Nr. 7

Mums ir svarīgi uzdot savam sarunbiedram vispareizāko jautājumu. Tādu, kas palīdzētu viņam atklāt sa..

12.00€

Chair as an Artwork. Galila’s Collection, Belgium

Chair as an Artwork. Galila’s Collection, Belgium

Catalogue of the exhibition Chair as an Artwork. Galila’s Collection, Belgium, produced by Arterrit..

20.00€

Krēsls kā mākslas darbs. Galilas kolekcija, Beļģija

Krēsls kā mākslas darbs. Galilas kolekcija, Beļģija

Arterritory.com producētās izstādes “Krēsls kā mākslas darbs. Galilas kolekcija, Beļģija” katal..

20.00€

The Purvītis Prize 2019

The Purvītis Prize 2019

The Purvītis Prize 2019 exhibition catalogue reviews the eight artworks nominated for the prize, a..

15.00€

Purvīša balva 2019

Purvīša balva 2019

Purvīša balvas 2019 kandidātu izstādes katalogs, kurā apkopti astoņu balvas pretendentu darbi, kā ar..

15.00€

Arterritory Conversations with Collectors No 5

Arterritory Conversations with Collectors No 5

Thaddaeus Ropac, Joseph Kouli, Wildried and Yannicke Cooreman, Gil Bronner, Valérie Bach, Meda Mla..

12.00€

Arterritory Sarunas ar Kolekcionāriem Nr. 5

Arterritory Sarunas ar Kolekcionāriem Nr. 5

Thaddaeus Ropac, Joseph Kouli, Wildried&Yannicke Cooreman, Gil Bronner, Valérie Bach , Meda Mla..

12.00€

Arterritory Conversations No 6

Arterritory Conversations No 6

What and how do we speak about contemporary art? Why are our discussions on the subject important a..

12.00€

Arterritory Sarunas Nr. 6

Arterritory Sarunas Nr. 6

Kā un ko mēs runājam par laikmetīgo mākslu? Kāpēc tik svarīgi un ko iespaido mūsu spriedumi par to? ..

12.00€

Dreams And Dramas

Dreams And Dramas

Dreams And Dramas / Intensities of Contemporary IsraelAn exhibition catalogue focusing on ..

10.00€

Sapņi un Drāmas

Sapņi un Drāmas

Sapņi un drāmas / Mūsdienu Izraēlas enerģija Izstādes katalogs, kura uzmanības centrā ir s..

10.00€

Artists' Jewellery: From Picasso to Koons. Diane Venet's Collection

Artists' Jewellery: From Picasso to Koons. Diane Venet's Collection

An exhibition catalogue of 113 works from the Diana Venet’s jewellery collection by 82 legendary 20..

20.00€

Mākslinieku radītās rotas: no Pikaso līdz Kūnsam. Diānas Venē kolekcija

Mākslinieku radītās rotas: no Pikaso līdz Kūnsam. Diānas Venē kolekcija

Izstādes katalogs, kurā apskatāmas 113 rotas, kuras radījuši 82 leģendāri 20. un 21. gadsimta māksli..

20.00€

Arterritory Conversations No 5

Arterritory Conversations No 5

How does contemporary art feel in the world of post-truth (according to the Oxford English Dictiona..

12.00€

Arterritory Sarunas Nr. 5

Arterritory Sarunas Nr. 5

Kā laikmetīgā māksla jūtas “postpatiesības” pasaulē (Oksfordas angļu valodas vārdnīca atzinusi ..

12.00€

Arterritory Conversations with Collectors No 4

Arterritory Conversations with Collectors No 4

Robert M. Rubin, Erika Hoffmann-Koenige, Noemi Givon, Frederic de Goldschmidt, Al Shands, Candida G..

12.00€

Arterritory Sarunas ar Kolekcionāriem Nr. 4

Arterritory Sarunas ar Kolekcionāriem Nr. 4

Robert M. Rubin, Erika Hoffmann-Koenige, Noemi Givon, Frederic de Goldscmidt, Al Shands, Candid..

12.00€

Arterritory Conversations with Collectors No 3

Arterritory Conversations with Collectors No 3

Walter Vanhaerents, Rebecca Russo, Daniel Wolf, Diane Venet, Francesca von Habsburg, Pierre Pradié,..

12.00€

Arterritory Sarunas ar Kolekcionāriem Nr. 3

Arterritory Sarunas ar Kolekcionāriem Nr. 3

Walter Vanhaerents, Rebecca Russo, Daniel Wolf, Diane Venet, Francesca von Habsburg, Pierre Pradie, ..

12.00€

Arterritory Conversations with Collectors No 2

Arterritory Conversations with Collectors No 2

Alain Servais, Giuliano Gori, Isabelle Maeght, Jean Pigozzi, Ryutaro Takahashi, Gilles Fuchs, Igor ..

12.00€

Arterritory Sarunas ar Kolekcionāriem Nr. 2

Arterritory Sarunas ar Kolekcionāriem Nr. 2

Alain Servais, Giuliano Gori, Isabelle Maeght, Jean Pigozzi, Ryutaro Takahashi, Gilles Fuchs, Igor T..

12.00€

Arterritory Conversations No 4

Arterritory Conversations No 4

‘What would be the perfect or ideal world for you?’– we asked the Austrian artist Erwin Wurm. ‘More..

12.00€

Arterritory Sarunas Nr. 4

Arterritory Sarunas Nr. 4

“Kāda būtu jūsu perfektā vai ideālā pasaule?” mēs jautājām austriešu māksliniekam Ervīnam Vurmam. “V..

12.00€

Ornamentalism. The Purvītis Prize. Latvian Contemporary Art

Ornamentalism. The Purvītis Prize. Latvian Contemporary Art

Catalogue of the exhibition Ornamentalism. The Purvītis Prize. Latvian Contemporary Art, curated b..

10.00€

Arterritory Conversations with Collectors No 1

Arterritory Conversations with Collectors No 1

Petter Stordalen, Dakis Joannou, Christian Rignes, Ingvild Goetz, Dimitris Daskalapoulos, Luciano B..

12.00€

Arterritory Sarunas ar Kolekcionāriem Nr. 1

Arterritory Sarunas ar Kolekcionāriem Nr. 1

Petter Stordalen, Dakis Joannou, Christian Rignes, Ingvild Goetz, Dimitris Daskalapoulos, Luciano Be..

12.00€

Arterritory Conversations No 3

Arterritory Conversations No 3

Christian Boltanski tells us: ‘The job of an artist is to finish the work, but at the same time, to..

12.00€

Arterritory Sarunas Nr. 3

Arterritory Sarunas Nr. 3

Kristians Boltanskis mums saka: “Mākslinieka uzdevums ir darbu pabeigt, bet tajā pat laikā atstāt at..

12.00€

Amber in Contemporary Jewellery

Amber in Contemporary Jewellery

Catalogue of the exhibition Amber in Contemporary Jewellery by Putti Gallery presents the jewellery..

20.00€

Dzintars laikmetīgajās rotās

Dzintars laikmetīgajās rotās

Galerijas “Putti” veidotās izstādes “Dzintars laikmetīgajās rotās” katalogs, kurā sniegts pārskats p..

20.00€

Arterritory Conversations No 2

Arterritory Conversations No 2

While the first issue was a compilation of our best interviews from 2012, the second one presented ..

12.00€

Arterritory Sarunas Nr. 2

Arterritory Sarunas Nr. 2

Pirmajā numurā mēs apkopojām savas labākās 2012. gada intervijas, bet otrajā iepazīstinājām ar svarī..

12.00€

Arterritory Conversations No 1

Arterritory Conversations No 1

Interviews with artists and curators are more than just condensed summaries of world views. It is a..

12.00€

Arterritory Sarunas Nr. 1

Arterritory Sarunas Nr. 1

Intervijas ar māksliniekiem un kuratoriem ‒ tie nav tikai koncentrēti pasaules skatījuma izklāsti. T..

12.00€

Purvitis Award: 2007 - 2012

Purvitis Award: 2007 - 2012

The anthology of Latvian contemporary art that includes a listing and description of 89 artists who..

15.00€

Purvīša balva: 2007-2012

Purvīša balva: 2007-2012

Latvijas laikmetīgās mākslas antoloģija, kur iekļauti un alfabētiskā secībā sakārtoti apraksti par ..

15.00€